NAŠA TRGOVINA

PC Prodaja

Prodaja računarske opreme: serveri, računari, laptopi, mrežna oprema... Najveća ponuda računarske opreme u BiH po najpovoljnijim cijenama.

IT SYSTEMS

Paromlinska 34
71000 Sarajevo
BiH

Kontakt Info

Email: info@pcprodaja.com
Phone:+387 33 941461
Fax:+387 33 941462

NARUČITE ONLINE ILI NAS POZOVITE: +387 (0)33 941 461
Otvori panel

  +387 (0) 33 941 461

POZOVITE NAS: PON - PET 9:00 - 17:00 

   INFO@PCprodaja.COM

PC PRODAJA Online PODRŠKA 24h/7
Izbornik

Ključne prednosti:
Potpuna integracija u AutoDesk aplikacije (putem menija i komandne trake).
Automatska izrada poprečnih profila terena jednostavnim odabirom ose trase i zadavanjem razmaka između profila (za par minuta iscrtavanje preko 100 profila).
Tri načina iscrtavanja pojedinačnih poprečnih profila sa: a) Odabirom središnje tačke (repera) i dvije tačke na profilu (ili linije okomite na profil); b) Odabirom središnje tačke (repera) i širine profila; c) Odabirom jedne tačke na profilu i dvije linije okomite na profil (ili dvije tačke profila) – lijevo i desno od središta profila.
Automatski ispis koordinata za svaki iscrtani profil u eksternu xls ili txt fajlu u formatu PENZD.
Automatski ispis podataka o svakom iscrtanom profilu (odstojanje od središta i kota) u eksternu xls ili txt fajlu.
Mogućnost postavljanja broja decimala i decimalnog znaka za sve importovane i exportovane tačke profila.
Mogućnost zadavanja širine poprečnog profila lijevo i desno, rednog broja i stacionaže profila za svaki profil pojedinačno kod iscrtavanja pojedinačnih profila.
Multi-jezičnost sa preinstaliranom podrškom za engleski, bosanski, hrvatski i srpski jezik, uz mogućnost samostalnog dodavanja prevoda na jednostavan način.
Automatska izrada uzdužnog profila terena sa iscrtavanjem situacije.
Import tačaka iz PENZD (Point-East-North-Elevation-Description) tekstualne baze koordinata tačaka (koja je jedan od izlaznih formata iz Geodet aplikacije).
Mogućnost odabira opcije da se tačke importuju kao obične tačke (Acad Points) ili kao geo-tačke (Acad Block).
Export odabranih tačaka na crtežu u vanjsku tekstualnu fajlu u PENZD formatu (tekstualna fajla sa koordinatama tačaka). Ovo omogućava kasniji jednostavan import ovih tačaka u sve Autodeskove i druge softverske alate za obradu crteža, kao i u većinu mjernih geodetskih instrumenata u svrhu iskolčavanja.
Omogućeno dodavanje PENZD tačaka direktno na crtežu terena sa automatskim upisom u posebnu PENZD bazu dodanih tačaka.
Potpuna parametrizacija crteža profila – moguće podešavanje niza opcija: naziv layera, veličina i boja teksta, vrsta podataka za prikaz na profilu, horizontalno i vertikalno mjerilo.
Opcinalno svođenje/ažuriranje koordinata tačaka, koje su u prethodno zadanim udaljenostima od ose profila, na osu profila. Toleranciju-odstupanje tačaka od ose profila moguće je odvojeno podesiti za poprečne i za uzdužne profile u postavkama programa.
Automatsko računanje površina profila i kubatura.
Iscrtavanje usporednih profila sa ispisom kota oba usporedna profila i njihovih razlika.
Mogućnost odabira opcije za ispis samo snimljenih tačaka na profilu ili ispis samo tačaka na određenoj udaljenosti od repera (npr. svakih 2 metra, nedostajuće tačke se računaju metodom interpolacije).
On-line podrška za korisnike putem Interneta: http://itsbh.com/hesk/

Proizvođač

Verzija

Garancija

12 mjeseci

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes