NAŠA TRGOVINA

PC Prodaja

Prodaja računarske opreme: serveri, računari, laptopi, mrežna oprema... Najveća ponuda računarske opreme u BiH po najpovoljnijim cijenama.

IT SYSTEMS

Paromlinska 34
71000 Sarajevo
BiH

Kontakt Info

Email: info@pcprodaja.com
Phone:+387 33 941461
Fax:+387 33 941462

NARUČITE ONLINE ILI NAS POZOVITE: +387 (0)33 941 461
Otvori panel

  +387 (0) 33 941 461

POZOVITE NAS: PON - PET 9:00 - 17:00 

   INFO@PCprodaja.COM

PC PRODAJA Online PODRŠKA 24h/7
Izbornik

Aplikacija ‘Geodet’ namijenjena je za obradu podataka sa geodetskog snimanja terena instrumentima ‘Topcon’, ‘Leica’, ‘Sokkia’, ‘Trimble’ i ‘Nikon’, kao i ručno unesenih podataka o geodetskim mjerenjima. Geodet podržava sve vrste totalnih stanica i GPS uređaja ovih proizvođača. Aplikacija omogućava automatsko kreiranje standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2, O1v, O18-D, O8, O25, O19, O28p, OK, u propisanoj formi). Izrađeni obrasci su u ‘*.xls’ workbook formatu pa se podaci kasnije mogu dodatno obrađivati u ‘Microsoft Excel’ – u (vidi sliku ispod).
Također, aplikacija omogućava izradu GPS Elaborata sa obrascima GNSS 1-4.

Osim obrazaca automatski se izrađuju crteži sa kartiranim tačkama i objektima u više formata za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, LandDevelopment, GoogleEarth, GoogleMaps, TopoCad, Plateia, PLS-CADD, MicroStation, DKV LPro).
Aplikacija omogućava i izradu geodetskih obrazaca i crteža direktno iz obrađenih koordinata tačaka (npr. iz tačaka dobivenih iz preciznih GPS uređaja), te automatsko sračunavanje čvornih tačaka. Aplikacija Geodet također omogućava i računanje koordinata detaljnih tačaka iz datih koordinata poligonskih tačaka (stanica) i tahimetrijskog zapisnika sa mjerenja detaljnih tačaka.

Uz pomoć ugrađenog Geodet konvertora, pored niza predefinisanih xsl šema za konverziju podataka, omogućeno je i definisanje korisniči kreiranih xsl šema za konverziju xml/jxl zapisnika i proizvoljnog izlaznog formata podataka. Dodatni modul za konverziju koordinata KOORDTRANS omogućava konverziju koordinata između preko 100 predefinisanih datuma sa različitim modelima elipsoida zemlje. Takođe, moguće je sračunavanje i kreiranje korisničkog datuma i elipsoida, te automatski proračun 7 transformacijskih parametara za kreiranje datuma iz najmanje tri poznate tačke u Gauss Krügerovoj projekciji i WGS84 koordinatnom sistemu (samo Premium verzija). Ovi parametri se kasnije mogu koristiti za iscrtavanje snimljenih tačaka u GoogleEarth-u i njihov prikaz u WGS84 sistemu.
Ključne prednosti:
Jednostavno korištenje u Windows grafičkom sučelju
Automatska izrada svih standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2,Ov1,O18-D,O8,O19,O28p,OK,O25,koordinate svih tačaka) objedinjenih u jednu Excel-woorkbook fajlu.
Automatski proračun čvornih tačaka – računanje uglova, x-koordinata, y-koordinata i elevacija za čvorne tačke po “Iterativnoj metodi aritmetičkih sredina”.
Automatska izrada crteža sa iskartiranim koordinatama snimljenih tačaka u formatu prilagođenom za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, Google Earth, Google Maps, Topocad, Plateia, MicroSation, LandDevelopment, PLS CADD)
Automatsko iscrtavanje objekata i topografskih znakova na osnovu geodetskih kodova koje korisnici sami definišu
Podržane sve totalne stanice i GPS uređaji Trimble, Nikon, Leica, Topcon i Sokkia
Omogućen ručni unos podataka sa snimanja terena
Automatska konverzija različitih formata sirovih podataka iz totalnih stanica i GPS uređaja u xls format
Integrisani programi za skidanje podataka sa instrumenta (LeicaSurveyOffice, Prolink, Trimble Data Transfer i TECS)
On-line podrška za korisnike putem Interneta: http://www.itsbh.com/podrska
Mogućnost podešavanja templeta za Geodetske obrasce
Mogućnost jednostavnog kreiranja korisničkih Baza koordinata tačaka i automatskog unosa poznatih tačaka iz baze prilikom obrade tahimiterijskog zapisnika
Mogućnost rekurzivne obrade podataka iz već izrađenih obrazaca u xls formatu, kao i iz drugih formata tahimetrijskog zapisnika: raw, gdt, mdt, asc, cst, csv, gsi, gre, gts, xls, PENZD-txt.
Modul za transformaciju koordinata između velikog broja koordinatnih sistema
Mogućnost kombinovanja tahimetrijskog zapisnika sa snimanja totalnom stanicom i podataka sa RTK snimanja GPS uređajem (PENZD txt format)
Izračunavanje 7 parametara transformacije za transformaciju koordinata iz GausKrűger koordinatnog sistema u WGS koordinatni sistem
Automatska izrada GPS elaborata (GNSS) iz poslova snimanja terena GPS uređajima (statika ili RTK)

Određivanje koordinata stajališta metodama presijecanja naprijed i nazad

Izravnanje slobodnih mreža korištenjem Hannover (Pelzer) metode deformacije

Mogućnost instalacije na više računara uz upotrebu USB ključa

Proizvođač

Verzija

Garancija

12 mjeseci

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes